เครื่องกรองน้ำ

20-05-003 AQUATEK-SILVER (UF) เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำแบบแขวน หรือแขวนใต้ Counter เพื่อผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้ปรุงอาหาร เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ขนาดครอบครัว 1-6 ท่าน

ช่องทางสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติม

Features

Specification

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK-SILVER(UF)
• ไส้กรอง PP Aquatek 10″
• ไส้กรอง Block Carbon Omnipure 10″
• ไส้กรอง UDF Resin AQUATEK SILVER 10″(Grey)
• ไส้กรอง Inline AQUATEK SILVER U-typr (UF)
• ไส้กรอง Inline Post Carbon Omnipure 2″x10″

Scroll to Top